Нас считают
Меценаты
Популярное
Опрос
Занимаетесь ли вы фитнесом?
Да, уже давно занимаюсь
Да, недавно начала заниматься
Нет, но планирую заниматься
Нет, не хватает времени
Нет, и не собираюсь
Спортсменка » Видео » Антигравитационни ® ИНСТРУКТОР СЕРТИФИЦИРАНЕ ЙОГА

damkinet

Антигравитационни ® ИНСТРУКТОР СЕРТИФИЦИРАНЕ ЙОГА
Разместил: admin в категории: Видео. Дата: 25-05-2012, 19:17.

Антигравитационни ® ИНСТРУКТОР СЕРТИФИЦИРАНЕ ЙОГА

Антигравитационни ® ИНСТРУКТОР СЕРТИФИЦИРАНЕ ЙОГА
Антигравитационни ® ИНСТРУКТОР СЕРТИФИЦИРАНЕ ЙОГА Grand www.antigravity.it December 18-19, 2012 Голям Кайман, декември 18-19, 2012AntiGravity Yoga is pleased to announce that we are now accepting applications for the AntiGravity Yoga www.antigravity.it Islands Teacher Training to be held at Flow Therapeutic Movement in Grand www.antigravity.it from December 3-- 6, 2012. Антигравитационни Йога има удоволствието да съобщи, че сега сме приемане на заявления за антигравитационни Йога Кайманови острови за подготовка на учители ще се проведе в потока Терапевтични Движението в Гранд Кайман от декември 18-19, 2012. We encourage you to take advantage of this unique opportunity and make our world-renowned technique your own! Съветваме ви да се възползвате от тази уникална възможност и да дадем световно известния техника собствения си! · Trainees are allowed to purchase up to two (2) AntiGravity Yoga hammocks (not otherwise available for retail purchase) after completion of the Teacher Training. · Стажантите имат право да закупят до два (2) Йога хамаци антигравитационни (които не са на разположение за покупка на дребно) след завършване на обучението на учители. · Trainees, who pass the course, are able to teach the technique in a non-commercial space, ie private studio, or in an AntiGravity Yoga-licensed yoga studio. · Стажантите, които пренасят разбира се, са в състояние да преподават на техниката в не-търговски площи, т.е. частно студио, или в антигравитационни Йога-лицензиран ...
Антигравитационни ® ИНСТРУКТОР СЕРТИФИЦИРАНЕ ЙОГА - пересмотрите на досуге.


Другие новости по теме: